Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Szeifer Csaba

Szerkesztőbizottság elnöke: Szüts Etele, a Könyvtári Intézet igazgatója

Szerkesztőbizottság: Hegedűs Henriett, Horváth Sándor Domonkos, Juhász Zoltán, Képes Gábor, Oros Sándor, Ráczné Radó Rita, Szabó Tünde, Szőcs Endre, Varga Éva, Verók Attila

Olvasószerkesztő: Horváth Barnabás

Technikai szerkesztő: Varga Csilla